Služby

Stavby:

 • výstavba bytových a polyfunkčných objektov
 • výstavba rodinných domov
 • rekonštrukcie objektov
 • zatepľovanie rodinných a bytových domov

 
Inštalácie:

 • výmena rozvodov v bytových domoch
 • zdravotechnika
 • plynofikácie
 • kurenárske práce

 
Iné:

 • inžinierska činnosť
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • výkon činnosti stavebného dozora
 • rozpočtová činnosť
 • vykonávanie odborných prehliadok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových
 • odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest