Rekonštrukcia rozvodov ZTI v bytových domoch

2019:
BD Drietoma 461 - stupačky + ležaté rozvody (9 bytov)
BD Šmidkého 6, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (24 bytov)
BD V. Roya 2072, Trenčín – ležaté rozvody
Fakultná nemocnica Trenčín – pavilón geriatrie - stupačky + ležaté rozvody
Okr. riaditeľstvo policajného zboru P. Bystrica – rozvody ÚK
 
​2020:
BD Medňanská 517, Ilava - stupačky (27 bytov)
BD Inovecká 1, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (48 bytov)
BD Pod sokolice 521, Trenčín – stupačky (12 bytov)
BD SNP 73, Nová Dubnica – ležatý rozvod kanalizácie + vonkajšia prípojka kanalizácie
Ústredná vojenská nemocnica, Trenčín - stupačky
Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín – stupačky
Valicare laboratórium Trenčianska Turná - rozvody demineralizovanej vody a kanalizácie
 
2021:
BD Soblahovská 1113 - ležaté rozvody + hydraulické vyregulovanie TÚV
BD Nábrežná 1636 - stupačky + ležaté rozvody (116 bytov)
Zimný štadión Pavla Demitru, Trenčín – rozvody vody a kanalizácie + ÚK
 
2022:
BD Halalovka 2881, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (75 bytov)
BD Pred poľom 19, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (123 bytov)
BD J. Halašu 5, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (40 bytov)
BD SNP 144, T. Teplice – stupačky + ležaté rozvody (15 bytov)
 
2023:
BD Centrum I 55, Dubnica nad Váhom - stupačky + ležaté rozvody (54 bytov)
BD Východná 2338, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (37 bytov)
BD 17. Novembra 1704, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (12 bytov)
BD Československej armády 324, Dubnica nad Váhom - ležaté rozvody
BD Žilinská 650, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (32 bytov)
BD Partizánska 800, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody + kúrenie (39 bytov)
BD Piešťanská 25, Trenčín - stupačky (3byty)
Hotel Flóra, Trenčianske Teplice - rozvody ZTI + rekonštrukcia izieb

2024:
BD SNP 122/4, Trenčianske Teplice - stupačky + ležaté rozvody (32 bytov)

 

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.